Linka Bus 143

Min. Zastávka Pásmo
0 Dejvická (ul. Šolínova) #
2 ; Kafkova
4 ; Prašný most ò
5 ; Vozovna Střešovice (Muzeum MHD) ò
6 ; Hládkov (x)
8 ; Malovanka
10 ; Koleje Strahov
11 ; Stadion Strahov
Hod. 18.9.2021 Sobota
4
5
6
7 00 40
8 20 51
9 21 51
10 21 51
11 21 51
12 21 51
13 21 51
14 21 51
15 21 51
16 21 51
17 21 51
18 21 51
19 21 51
20 21 51
21 21 51
22 31
23 11 51
0
1
2
3
    • platí od 18.9.2021
    • x: na znamení
    • H: všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo