Linka Tram 22

Hod. 30.11.2022 Středa
4
5 04H 24H 44H
6 00H 14H 22AH 29H 38AH 45H 50AH 55
7 00A 05H 10H 16A 20H 24AH 28 32A 36 40A 44 48A 52H 56A
8 00H 04A 08 12BH 16H 20A 24 28BH 32 36A 40H 44A 48H 52BH 56H
9 00AH 04 08BH 12H 16H 20 25AH 30H 35A 40H 45A 50 55AH
10 00H 05A 10H 15AH 20 25A 30 35A 40 45AH 50H 55A
11 00 05A 10H 15A 20 25AH 30 35AH 40H 45A 50H 55AH
12 00H 05A 10H 15A 20 25AH 30H 35A 40H 45AH 50 55A
13 00H 05A 10H 15AH 20 25A 30 35A 40 45A 50H 55AH
14 00 05AH 10H 15 20 25AH 30 35A 40H 45A 50H 55
15 00H 05AH 10H 15A 20 24AH 28H 32A 36H 40A 44 48A 52 56AH
16 00H 04A 08H 12A 16 20A 24 28AH 32 36AH 40 44AH 48H 52AH 56
17 00AH 04H 08A 12 16AH 20 24A 28 32AH 36H 40AH 44H 48A 52 56AH
18 00H 04A 08H 12A 16 20A 24H 28AH 32H 36A 40 42C 45A 50H 55A
19 00H 05AH 10 15AH 20 25AH 30 34AH 39 43A 48 55H
20 02H 10AH 12C 17 20C 25AH 32H 40AH 47H 55A
21 02H 10A 17H 25H 32A 40H 48AH 58H
22 08AH 11C 17 27AH 37 47AH 57
23 07AH 17 27AH 37 47A 57H
0
1
2
3
  • platí od 28.11.2022
  • x: na znamení
  • A: jede jen do zastávky Zahradní Město
  • B: jede jen do zastávky Průběžná, dále pokračuje do zastávky Vozovna Strašnice
  • C: jede jen do zastávky Náměstí Míru, dále pokračuje do zastávky Vozovna Žižkov
  • H: spoj je obsluhován nízkopodlažním vozidlem