Linka Tram 22

Hod. 30.3.2023 Čtvrtek
4
5 01H 21H 41H 56H
6 11H 19A 26H 34H 41H 46AH 51H 56AH
7 01H 06A 12H 16H 20A 24 28A 32H 36A 40 44A 48H 52A 56H
8 00A 04 08B 12H 16AH 20H 24B 28H 32A 36 40A 44H 48A 52 56B
9 00 04B 08H 12H 16AH 21 26AH 31 36AH 41 46AH 51H 56AH
10 01 06AH 11H 16A 21 26AH 31 36A 41H 46AH 51 56AH
11 01 06AH 11 16AH 21 26AH 31H 36A 41H 46A 51H 56A
12 01H 06AH 11H 16A 21H 26A 31H 36A 41H 46AH 51 56A
13 01H 06AH 11 16A 21H 26A 31H 36AH 41H 46A 51H 56
14 01H 06A 11 16A 21 26AH 31 36AH 41H 46H 51 56AH
15 01 06H 11A 16H 21A 24H 28AH 32H 37A 40 44AH 48 52A 56H
16 01A 04 08A 12H 17A 20H 24A 28H 32A 36H 40A 44H 48A 52 56A
17 00H 04AH 08 12A 16 20AH 24 28A 32H 36AH 40H 44A 48 52A 56
18 00AH 04H 08A 12H 16AH 20H 24A 28H 32A 36A 41 46A 51 56A
19 01 06AH 11 16AH 21 26AH 31 36AH 40H 45A 52 59AH
20 07 14A 22 29AH 37H 44A 52H 59AH
21 07H 14A 22H 29A 37H 45AH 55
22 05AH 14 24AH 34H 44AH 54
23 04A 14 24A 34H 44AH 54H
0
1
2
3
    • platí od 27.3.2023 do 2.4.2023
    • x: na znamení
    • A: jede jen do zastávky Zahradní Město
    • B: jede jen do zastávky Průběžná, dále pokračuje do zastávky Vozovna Strašnice
    • H: spoj je obsluhován nízkopodlažním vozidlem