Linka Tram 22

Hod. 30.11.2022 Středa
4
5 06H 26H 46H
6 02H 16H 24AH 31H 40AH 47H 52AH 57
7 02A 07H 12H 18A 22H 26AH 30 34A 38 42A 46 50A 54H 58A
8 02H 06A 10 14BH 18H 22A 26 30BH 34 38A 42H 46A 50H 54BH 58H
9 02AH 06 10BH 14H 18H 22 27AH 32H 37A 42H 47A 52 57AH
10 02H 07A 12H 17AH 22 27A 32 37A 42 47AH 52H 57A
11 02 07A 12H 17A 22 27AH 32 37AH 42H 47A 52H 57AH
12 02H 07A 12H 17A 22 27AH 32H 37A 42H 47AH 52 57A
13 02H 07A 12H 17AH 22 27A 32 37A 42 47A 52H 57AH
14 02 07AH 12H 17 22 27AH 32 37A 42H 47A 52H 57
15 02H 07AH 12H 17A 22 26AH 30H 34A 38H 42A 46 50A 54 58AH
16 02H 06A 10H 14A 18 22A 26 30AH 34 38AH 42 46AH 50H 54AH 58
17 02AH 06H 10A 14 18AH 22 26A 30 34AH 38H 42AH 46H 50A 54 58AH
18 02H 06A 10H 14A 18 22A 26H 30AH 34H 38A 42 47A 52H 57A
19 02H 07AH 12 17AH 22 27AH 32 36AH 41 45A 50 57H
20 04H 12AH 19 27AH 34H 42AH 49H 57A
21 04H 12A 19H 27H 34A 42H 50AH
22 00H 10AH 19 29AH 39 49AH 59
23 09AH 19 29AH 39 49A 59H
0
1
2
3
    • platí od 28.11.2022
    • x: na znamení
    • A: jede jen do zastávky Zahradní Město
    • B: jede jen do zastávky Průběžná, dále pokračuje do zastávky Vozovna Strašnice
    • H: spoj je obsluhován nízkopodlažním vozidlem