Ze směru Spoj Příjezd Poznámka

Ostrava,Hranečník

trolejbus

Trol 915101 116

XH

17:29

přes Ostrava,,Ústřední hřbitov, Ostrava,Sl.Ostrava,kostel, Ostrava,Sl.Ostrava,radnice Dopravní podnik Ostrava a.s. Aktuálně bez zpoždění

Důl Heřmanice

trolejbus

Trol 106

H

17:31

2
přes Revírní br. pokladna, Stadion Bazaly, Nám.J.Gagarina Aktuálně bez zpoždění

Náměstí Republiky

autobus

Bus 38

H

17:33

1
přes Českobratrská, Konzervatoř, Husův sad Aktuálně bez zpoždění

Hulváky

trolejbus

Trol 108

H

17:33

1
přes Sídliště Fifejdy Aktuálně bez zpoždění

Ostrava,Radvanice,Ludvíkova

trolejbus

Trol 915101 118

XH

17:35

přes Ostrava,Hranečník Dopravní podnik Ostrava a.s. Aktuálně bez zpoždění

Ostrava,,hlavní nádraží

trolejbus

Trol 915101 135

XH

17:36

přes Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové, Ostrava,Mor.Ostrava,Vozovna trolejbusů Dopravní podnik Ostrava a.s. Aktuálně bez zpoždění

Karolina U Lávky

trolejbus

Trol 105

17:36

1
přes Stodolní žel.zastávka, Konzervatoř, Husův sad Aktuálně bez zpoždění

Hlavní nádraží

trolejbus

Trol 108

H

17:37

2
přes Náměstí S.Čecha, Revírní br. pokladna, Nám.J.Gagarina Aktuálně bez zpoždění

Ostrava,Hranečník

trolejbus

Trol 915101 120

XH

17:39

přes Ostrava,,Ústřední hřbitov, Ostrava,Sl.Ostrava,kostel, Ostrava,Sl.Ostrava,radnice Dopravní podnik Ostrava a.s.

Hlavní nádraží

trolejbus

Trol 106

H

17:41

1
přes Sad B.Němcové

Hladnov

autobus

Bus 99

H

17:42

1
přes Karolina, ÚAN, Karolina Aktuálně bez zpoždění

Důl Heřmanice

trolejbus

Trol 106

H

17:42

2
přes Bazaly Aktuálně bez zpoždění

Hranečník

trolejbus

Trol 107

H

17:43

2
přes Ústřední hřbitov, Sl.Ostrava,kostel, Sl.Ostrava,radnice

Hulváky

trolejbus

Trol 109

H

17:43

1
přes Sídliště Fifejdy Aktuálně bez zpoždění

Bazaly

autobus

Bus 99

H

17:46

2
přes Kamenec, Nám.J.Gagarina

Důl Heřmanice

trolejbus

Trol 109

H

17:47

2
přes Revírní br. pokladna, Stadion Bazaly, Nám.J.Gagarina

Koblov

trolejbus

Trol 105

H

17:48

2
přes Mexiko

Hranečník

trolejbus

Trol 107

H

17:48

1
přes Most M.Sýkory, Českobratrská, Husův sad Aktuálně bez zpoždění

Hulváky

trolejbus

Trol 108

H

17:53

1
přes Sídliště Fifejdy

Bartovice,Pod Tratí

autobus

Bus 38

H

17:54

2
přes Bartovice,Ještěrka, Hranečník Aktuálně bez zpoždění

Ostrava,Hranečník

trolejbus

Trol 915101 122

XH

17:55

přes Ostrava,,Ústřední hřbitov, Ostrava,Sl.Ostrava,kostel, Ostrava,Sl.Ostrava,radnice Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ostrava,,hlavní nádraží

trolejbus

Trol 915101 137

XH

17:56

přes Ostrava,Přívoz,sad B.Němcové, Ostrava,Mor.Ostrava,Vozovna trolejbusů Dopravní podnik Ostrava a.s.

Karolina U Lávky

trolejbus

Trol 105

H

17:56

1
přes Stodolní žel.zastávka, Konzervatoř, Husův sad

Hlavní nádraží

trolejbus

Trol 108

H

17:57

2
přes Náměstí S.Čecha, Revírní br. pokladna, Nám.J.Gagarina

Hranečník

autobus

Bus 22

H

17:58

2
přes Bazaly Aktuálně bez zpoždění

Důl Heřmanice

trolejbus

Trol 106

H

18:01

2
přes Revírní br. pokladna, Stadion Bazaly, Nám.J.Gagarina

Hlavní nádraží

trolejbus

Trol 106

H

18:02

1
přes Sad B.Němcové

Bazaly

autobus

Bus 99

H

18:03

1
přes Karolina, ÚAN, Karolina

Hulváky

trolejbus

Trol 109

H

18:03

1
přes Sídliště Fifejdy

Hladnov

autobus

Bus 99

H

18:05

2
přes Františkov, Sl.Ostrava,radnice

Hranečník

trolejbus

Trol 107

H

18:05

2
přes Ústřední hřbitov, Sl.Ostrava,kostel, Sl.Ostrava,radnice

Koblov

trolejbus

Trol 105

18:06

2
přes Mexiko